RSS

Windows 10 – błąd 0xc0000034 przy starcie komputera

1. Jeżeli mamy płytę startową (może być od 7 lub 8) to odpalamy z niej komputer.
2. Przechodzimy do Trybu tekstowego naprawy komputera
3. Sprawdzamy na którym dysku mamy Windowsa 10
cd c:
dir

jeżeli tam się znajduje to odpalamy komendę (u mnie windows był na D) :
4. bcdboot d:\windows
Powinniśmy dostać informację o prawidłowo stworzonym pliku bootowania
5. restart komputera i po sprawie ;]

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Październik 14, 2015 w Linux

 

Problem z podłączeniem nowej bazy danych w SSMS SQL 2008r2 w Windows 10

Po aktualizacji Windowsa z 7 na 10 napotkałem taki problem:
1) Przy próbie zrobienia Attached przez SSMS dla nowej bazy pojawia się komunikat :
An error occured when attaching the databas(s). Click the hyperlink in the Message column for details.
2) Konto na którym pracowałem miało pełna prawa administratora a SSMS było odpalone z uprawnieniami administratora
3) Przy próbie podłączenia bazy z konsoli :
USE [master]
GO
CREATE DATABASE [puk] ON
( FILENAME = N’E:\Data\abc.mdf’ ),
( FILENAME = N’E:\Data\abc.ldf’ )
FOR ATTACH ;
GO

Pojawiał się komunikat o braku dostępu do pliku abc.mdf

Rozwiązaniem okazało się nadaniem pełnych uprawnień dla katalogu(najlepiej dla konta Wszyscy).

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Sierpień 3, 2015 w Linux

 

Database ‚msdb’ cannot be opened. It has been marked SUSPECT by recovery

Przed naszymi działaniami dobrze jest wyłączyć serwer i zrobić kopie plików baz systemowych.

Odpalamy konsolę
1) Start -> cmd -> wpisujemy
osql -S serwer\sql -E
np. osql -S lazowski\SQL2008 -E
-E jeżeli chcemy użyć autoryzacji windows, -U user -P pass jeżeli chcemy użyć innego konta
2) po zalogowaniu się do konsoli wpisujemy :
EXEC sp_resetstatus 'MSDB'
go
ALTER DATABASE MSDB SET EMERGENCY
go
DBCC checkdb('MSDB')
go
ALTER DATABASE MSDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
go
DBCC CheckDB ('MSDB', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
go
ALTER DATABASE MSDB SET MULTI_USER
go

3) powinno działać

Inne rozwiązanie :
1) odpalamy SQL Server 2014 Configuration Manager
2) zatrzymujemy serwer SQL
3) Wchodzimy do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQL2014\MSSQL\DATA
4) Zmieniamy nazwy plików na inne ( msdbdata.mdf i msdblog.ldf) lub przenosimy pliki w bezpieczne miejsce
5) Kopiujemy msdbdata.mdf i msdblog.ldf pliki z C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQL2014\MSSQL\Binn\Templates\ do C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQL2014\MSSQL\DATA i odpalamy serwer SQL

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 23, 2015 w Linux

 

Problem z drukowaniem i blokujący proces printfilterpipelinesvc.exe

Problem :

* Nie można drukować z drukarki sieciowej.

* Nie można oczyścić folderu C:\Windows\System32\spool\PRINTERS z powodu zajętych plików przez proces printfilterpipelinesvc.exe

* Folder C:\Windows\System32\spool\PRINTERS zawiera dziwne pliki *.tmp

 http://lazowski.us/tmp.jpg

* Reinstalacja drukarki nic nie daje

* Po próbie drukowania pojawia się proces printfilterpipelinesvc.exe

 

Rozwiązanie :

1. Odpalamy konsolę z uprawnieniami administratora :

start -> cmd -> prawy klik i Uruchom jako Administrator

2. Wpisujemy w konsoli :

net stop spooler
Taskkill /F /IM printfilterpipelinesvc.exe
del /q /f /s C:\Windows\System32\spool\PRINTERS\*
net start spooler
3. Usuwamy naszą drukarkę, można też odinstalować całkowicie sterowniki wchodząc
Panel sterowania\Sprzęt i dźwięk\Urządzenia i drukarki -> Właściwości serwera wydruku -> zakładka Sterowniki i usuwamy 
4.  Naciskamy Przycisk WINDOWS + R i wpisujemy spool następnie wchodzimy do drivers\x64\3 jeżeli mamy windows 64bit lub drivers\W32X86\3 jeżeli mamy windows 32bit i kasujemy plik  HPBXPSRENDER.DLL
Skasowanie całej zawartości katalogu też nie zaszkodzi. tzn całości windows i tak nie pozwoli nam skasować.
5. Instalujemy jeszcze raz drukarkę.
Jeżeli to nie pomoże to warto dać pełne uprawnienia użytkownikowi USŁUGA LOKALNA dla katalogu C:\Windows\System32\spool\PRINTERS
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 12, 2015 w Linux

 

T-SQL – Moje ściągawki cz.1

1. Wprowadzanie wybranych danych do tabel:

insert into Uzytkownicy (Uzytkownik, RodzajUzyt, Nazwisko) values ('sa2','A','sa2')

2. Wprowadzanie wielu danych do tabeli:

insert into Uzytkownicy (Uzytkownik, RodzajUzyt, Nazwisko) values ('sa2','A','sa2'),('sa3','A','sa3'),('sa4','A','sa4')

3. Wprowadzanie danych z wyniku innego zapytania:

insert into limitykupieckie
(kontrahent, rokod, mcod, limit)
select kontrahent, '2013' as rokod, '11' as mcod, '25000' as limit from kontrahenci where grlimitu='h' and kontrahent not in (select kontrahent from limitykupieckie)

4. Sortowanie wyników zapytań:

select * from Uzytkownicy order by Uzytkownik

Odwrócenie sortowania wyników:

select * from Uzytkownicy order by Uzytkownik desc

5. Użycie operatora in w zapytaniu:

select * from Uzytkownicy where Uzytkownik in ('sa','sa2','sa3')

lub not in
select * from Uzytkownicy where Uzytkownik not in ('sa','sa2','sa3')

6. Zapytanie jako wynik dla operatora in:

select * from Sprzedaz where idSprzedaz in (select idSprzedaz from Sprzedaz where DataSprzedazy>'01.01.2015')

7. Dane pasujące do wzorca:
Dowolne znaki pasujące po P*
select * from Sprzedaz where SposobZaplatyPropozycja like 'P%'

Tylko jeden znak pasujący po P*
select * from Sprzedaz where SposobZaplatyPropozycja like 'P_'

8. Zapytanie dające tylko unikatowe wyniki:

select distinct SposobZaplatyPropozycja from Sprzedaz

9. Modyfikacja danych w tabelach:

update Uzytkownicy
set Nazwisko='Bartek'
where Uzytkownik like 'sa_'

lub kilku kolumn:

update Uslugi
set KodUslugi='woda',JednostkaMiary='m3'
where idUslugi=67

10. Usuwanie danych:

delete from Uzytkownicy
where Uzytkownik like 'sa_'

11. Łączenie kilku zapytań w jeden wynik:

select * from Uzytkownicy where RodzajUzyt='U'
union
select * from Uzytkownicy where RodzajUzyt='A'

Wyniki muszą mieć taką samą ilość kolumn.

union all pokazuje również duplikaty w wynikach zapytań.

12. Zapytanie pokazujące wyniki tylko te które się pokrywają w dwóch zapytaniach:

select * from KodyUrlopow
intersect
select * from KodyUrlopow where RozliczenieJednostka='D'

13. Zapytanie pokazujące wyniki tylko te które się nie pokrywają w dwóch zapytaniach:

select * from KodyUrlopow
except
select * from KodyUrlopow where RozliczenieJednostka='D'

14. Zliczanie ilości wierszy w zapytaniu :

select count(1) from Uzytkownicy

15. Szukanie ekstremów wartości :

select max(WartoscNetto) from SprzedazPozycje
select min(WartoscNetto) from SprzedazPozycje

średnia :

select avg(WartoscNetto) from SprzedazPozycje

suma :

select sum(WartoscNetto) from SprzedazPozycje

16. Użycie wielu funkcji oraz aliasy:

select avg(WartoscNetto) as 'Średnia', max(WartoscNetto) as 'Max', min(WartoscNetto) as 'Min' from SprzedazPozycje

17. Zapytanie grupujące wyniki po danej tabeli:

select idUslugi, sum(WartoscOgolem) from SprzedazPozycje group by idUslugi

18. Having czyli ograniczenie wyników po użyciu funkcji group by :

select idUslugi, sum(WartoscOgolem) from SprzedazPozycje group by idUslugi having sum(WartoscOgolem)>100

19. Funkcje zaokrąglania oraz obcinania cyfr po przecinku :

SELECT
OpisPozycji AS Pozycja,
Round(CenaNetto*StawkaVAT/100,2) AS WartoscZaokraglonaDO2MiejscPOprzecinku,
Floor(CenaNetto*StawkaVAT/100) AS WartoscBezLiczbPoPrzecinku
from SprzedazPozycje

20. Funkcja between czyli „pomiędzy” :

SELECT
OpisPozycji AS Pozycja,
Round(CenaNetto*StawkaVAT/100,2) AS Wartosc,
Floor(CenaNetto*StawkaVAT/100) AS WartoscBezLiczbPoPrzecinku
from SprzedazPozycje
where Floor(CenaNetto*StawkaVAT/100) between 1 and 20

21. Warunek case w polu where :

select * from Sprzedaz where OkresRok= CASE WHEN (select max(okresrok)-1 from OkresySprzedazy)=2015 THEN 2015 ELSE 2014 END

22. Case w wyniku select :

select
SP.IDSPRZEDAZPOZYCJE
,SP.IDSPRZEDAZPOZYCJEKOREKTA
,S.REJESTRSPRZEDAZYPROPOZYCJA
,SP.OPISPOZYCJI
,SP.WARTOSCOGOLEM
,sp.idSprzedazPozycjeKorekta as KOREKTAPOZYCJI
,sp.idSprzedazPozycje as PIERWSZAPOZYCJA
,(select WartoscOgolem from SprzedazPozycje where idSprzedazPozycje=sp.idSprzedazPozycjeKorekta) as War1
,(select WartoscOgolem from SprzedazPozycje where idSprzedazPozycje=sp.idSprzedazPozycje) as War2
,case when sp.idSprzedazPozycjeKorekta0 then (select WartoscOgolem from SprzedazPozycje where idSprzedazPozycje=sp.idSprzedazPozycje)-(select WartoscOgolem from SprzedazPozycje where idSprzedazPozycje=sp.idSprzedazPozycjeKorekta) else (select WartoscOgolem from SprzedazPozycje where idSprzedazPozycje=sp.idSprzedazPozycje) end
from
Sprzedaz S
left join SprzedazPozycje sp on SP.IDSPRZEDAZ=S.IDSPRZEDAZ
where
(S.OkresRok=2015) and
(S.OkresMc=3)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Luty 20, 2015 w SQL

 

Zdalny pulpit przestał działać pod Windows 7 i Windows 8

Wszystkiemu winne są złe aktualizacje… Pod Windowsem 8.1 wszystko psuje KB2959626 a pod W7 jeszcze nie znalazłem przyczyny. Tak więc jeżeli padliście ofiarą aktualizacji to musicie pobrać nowy patch https://dl.dropboxusercontent.com/u/1207653/63_RDPWrap.7z

 

 

źródło : http://stascorp.com/load/1-1-0-63

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Październik 16, 2014 w Linux

 

Tagi:

FireBird 2.1 pod Ubuntu 14.04

Szybka instalacja w paru krokach razem z obsługą UDFów gdy nie mamy FB2.1 w ppa
mkdir /root/FB
cd /root/FB
wget http://downloads.sourceforge.net/project/firebird/firebird-linux-i386/2.1.6-Release/FirebirdSS-2.1.6.18547-0.i686.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fwww.firebirdsql.org%2Fen%2Ffirebird-2-1-6%2F&ts=1412422958&use_mirror=skylink
mv FirebirdSS-2.1.6.18547-0.i686.tar.gz\?r\=http%3A%2F%2Fwww.firebirdsql.org%2Fen%2Ffirebird-2-1-6%2F FirebirdSS-2.1.6.18547-0.i686.tar.gz
tar -xzf FirebirdSS-2.1.6.18547-0.i686.tar.gz
cd FirebirdSS-2.1.6.18547-0.i686/
apt-get install libstdc++5
./install.sh

Żeby UDFy działały prawidłowo :
cd /usr/lib
cp libfbclient.so libfbclient.so.1

i na koniec zostaje nam już tylko wgrać UDFa do /opt/firebird/UDF/ i nadać mu prawa chmod 777 nazwa_udfa

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Październik 4, 2014 w Linux